Nederlands Openluchtmuseum

Inspecties meerjarenonderhoud
In Arnhem staat het Nederlands Openluchtmuseum. Zoals de naam zegt is dit een buitenmuseum en is het buiten Amsterdam het best bezochte museum van Nederland. Het museum is bestaat uit meer dan honderd historisch belangrijke gebouwen die vanaf 1912 overal uit Nederland zijn verplaatst of weer opgebouwd op het museumterrein.

Frederik Hoefer die hierin een sleutelpositie had, voorzag het verdwijnen van ambacht en traditie door de opkomende verstedelijking. Het resultaat is een terrein met gebouwen met grote cultuurhistorische waarde die men niet zomaar meer in ons land aantreft.

Om de onderhoudsbehoefte van de gehele museumportefeuille in kaart te krijgen is een meerjarenonderhoudsplan gemaakt voor alle objecten. Huysch is ingeschakeld om de onderhoudsbehoefte bij de monumentale objecten af te stemmen.

De afstemming van de onderhoudsbehoefte bleek anders dan bij een reguliere objectportefeuille. Zo mogen aangewezen objecten tot een verdergaand punt van verval raken. Daarnaast vragen bepaalde objecten juist om extra aandacht als gevolg een andere onderhoudsvisie in het verleden.

Als u behoefte heeft aan grip op het onderhoud van uw monumentale objectgroep met daarin een zekere beleidsvisie, neem dan gerust contact op.