Advies en onderzoek voor de ontwikkeling van uw monument

Huysch Monumentenadvies
Huysch adviseert in het gehele traject van onderhoud en ontwikkeling van uw monument. Wij inspecteren, verzorgen onderhoudsplannen en -begrotingen, en begeleiden werk in uitvoering. Naast advies verzorgt Huysch ook onderzoek, ondermeer naar de bouwhistorie van uw monument. Hiermee onderbouwen we plannen naar vergunningverleners en uitvoerende partijen.

Visie en werkwijze
Monumenten maken ons bewust van ons gezamenlijke verleden. We zijn trots op ons erfgoed en identificeren ons met het cultuurlandschap met haar torenspitsen, molenwieken en trapgevels. Huysch staat voor behoud van dit prachtige erfgoed. Voor onderhoud en herstel is onze werkwijze ‘sober en doelmatig’. De kwaliteit van deze werkwijze is geborgd door de Restauratieladder.

Bij het ontwikkelen van erfgoed door herbestemming of transformatie gaan wij uit van ‘behoud door ontwikkeling’. Een monument blijft beter behouden voor de toekomst als het gebruikt wordt dan als het leegstaat. Hernieuwd gebruik kan vragen om een nieuwe bestemming of om aanpassingen aan de huidige tijd. Wij hechten belang aan de wensen van de eigenaar zonder de eigenschappen van het monument en haar monumentale uitstraling uit het oog te verliezen. Om kwaliteit in deze werkzaamheden te borgen onderbouwen we advies met onderzoek.

Over
Huysch beschikt over een flexibel netwerk binnen de erfgoed- en vastgoed sector voor projecten die om maatwerk vragen of om snel en slim schakelen. Met Amsterdam als thuisbasis is Nederland ons speelveld. Huysch werkt volgens de Richtlijnen Bouwhistorie (2009) en het Modelbestek Restauratie (gebaseerd op de Uitvoeringsrichtlijnen en de Restauratie ladder).

Huysch is opgericht door Roel Verveer. Hij werkte bij adviesbureaus zowel op het gebied van erfgoed als vastgoed, en volgde de opleiding tot Restauratiemedewerker en de post HBO Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg. Zijn passie voor monumenten kan hij met onafhankelijk adviesbureau Huysch optimaal vormgeven.

Opdrachtgevers
Wij werken voor particulieren, bedrijven, overheden, corporaties, beheerders en ontwikkelaars. Als u geïnteresseerd bent in een van onze diensten, een vraag hebt of een offerte wilt aanvragen, neem gerust contact op.