Huysch verricht onderzoek naar uw monument. We analyseren voormalige functie, verbouwingen, de monumentwaarde en 'aanraakbaarheid' van uw pand. Hierdoor worden overwogen beslissingen mogelijk voor gebruik, ontwikkeling en herbestemming van uw pand, met behoud van de monumentale uitstraling.

Onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek
Het bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de monumentwaarde van een gebouw. Dit is gewenst en wordt in bepaalde gevallen zelfs vereist alvorens men kan aanvangen met werkzaamheden. De diepgang van het onderzoek hangt samen met de aard van de werkzaamheden. Zo zal de vraag of er nog onderdelen met monumentwaarde in een pand aanwezig zijn met een lichter onderzoek beantwoord kunnen worden dan de vraag wat de ‘aanraakbaarheid’ is van de verschillende onderdelen voor een transformatie.

De monumentwaarde van de verschillende onderdelen van een gebouw wordt beschreven in de waardestelling. Deze kan de basis vormen van voor een restauratie, herbestemming of transformatie. Voor alle vormen van bouwhistorisch onderzoek gebruikt Huysch de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek (2009). Hierin worden de verschillende onderzoeksvormen uitvoerig beschreven. Als u wilt weten welk bouwhistorisch onderzoek het beste past bij de plannen voor uw monument, neem dan contact op met Huysch.

Interieuronderzoek
Het historisch interieur kan met een ruimteboek inzichtelijk gemaakt worden. Het ruimteboek inventariseert de onderdelen per wand, vloer en plafond, en beschrijft de geschiedenis van verbouwingen van het interieur. Zo ontstaat een basis voor good house keeping, het juist onderhouden van dit waardevolle interieur.

Duurzaamheidsonderzoek
Een monumentaal gebouw heeft een bewezen duurzaamheid omdat het gebouwd is van materialen die de tand des tijds goed doorstaan. Vaak voldoet een monument echter niet aan de huidige bouweisen voor duurzaamheid omdat deze betrekking hebben op het duurzaam omgaan met energie.

Om een monument te verduurzamen dient rekening gehouden te worden met monumentwaarden. Ingrepen mogen de monumentwaarden niet schaden. Zo mag een roedenraam met getrokken glas niet vervangen worden door een moderne isolerende glaspui.

Ook vraagt het verduurzamen van een monument om een andere benadering dan bij nieuwbouw. Het isoleren van gevels en daken moet zodanig gebeuren dat de ingreep zich goed verhoudt tot het monument. Een verkeerde toepassing kan leiden tot een verstoorde vochthuishouding met gevolgschade aan binnenmuren en kapconstructie.

Huysch verzorgt duurzaamheidsonderzoek door de aanraakbaarheid van verschillende bouwelementen in kaart te brengen en te onderzoeken welke duurzaamheidstoepassingen daarbij mogelijk zijn.