Muurhuizen 159-165 Amersfoort

Bouwhistorische verkenning
Muurhuizen in Amersfoort heeft haar naam te danken aan de plaats waar de eerste stadsmuur is gebouwd. Met expansie van de stad en de bouw van de tweede stadsmuur in de vijftiende eeuw ontstonden op de plaats van de eerste stadsmuur de muurhuizen met gelijke straatnaam.

Begin zestiende eeuw zijn vlak na elkaar twee panden van verschillende hoogte gebouwd die in de loop der eeuwen weliswaar verschillend gebruik kenden maar hun hoofdvorm goed behielden.

Diverse bouwsporen tonen aanpassingen zoals vernieuwde vensteropeningen. Toch zijn oorspronkelijke onderdelen behouden zoals de balklagen, voorzien van sleutelstukken met peerkraal.

In 1994 is een bouwhistorische verkenning gemaakt waarna in 2005 een ingrijpende restauratie plaatsvond. Met het oog op een nieuwe ontwikkeling van het dubbele pand wil de huidige opdrachtgever inzicht in de monumentwaarde van de diverse bouwdelen van het pand en heeft Huysch opdracht gegeven voor een bouwhistorische verkenning.

Tijdens de verkenning bleek dat bij de laatste restauratie een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke balklagen was verwijderd voor het verticaal ontsluiten van de twee panden. Ondanks de toegekende hoge monumentwaarde van deze balken in de eerste bouwhistorische verkenning is de doorbraak ervan niet voorkomen.

In de huidige verkenning is voor de ontwikkelaar een overdrachtsprotocol bijgevoegd met advies en aanbevelingen om verlies van monumentwaarden te voorkomen en de reeds verloren monumentwaarden daarvoor in te zetten.

Als u plannen heeft voor de ontwikkeling van uw monument en daarvoor een bouwhistorisch onderzoek wilt, neem dan gerust contact op.