Monumenten Rijksvastgoedbedrijf

RVB BOEI inspecties (onderhoud)
RVB BOEI is een integraal inspectiesysteem voor Brand, Onderhoud, Energie en Informatie wet- en regelgeving, dat ontwikkeld is door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Al het vastgoed in bezit van het RVB wordt geïnspecteerd met de RVB BOEI methode en verwerkt in de online applicatie CONDOR II.

Bij gunning van kavels vastgoed aan marktpartijen wordt de expertise in monumentaal erfgoed van Huysch ingekocht. Wij nemen daarin het onderhoudsdeel van de BOEI inspectie voor onze rekening dat bestaat uit de conditiemeting van het erfgoed. Huysch heeft inmiddels 45.000 m2 bvo erfgoed in bezit van het RVB geïnspecteerd. Monumenten kunnen vanwege geheimhoudingsplicht niet genoemd worden.

Als u RVB BOEI inspecties voor het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt en daarbij expertise in monumentaal erfgoed en de BOEI methode (onderhoud) nodig heeft, neem dan gerust contact op.