Gemeente Haarlem

Duurzame Monumentenzorg (DuMo)
Haarlem is een van de grootste monumentensteden van Nederland. De gemeente heeft een aantal beeldbepalende monumenten in bezit waaronder stadhuis, stadsschouwburg en stadspoort.

Om inzicht te krijgen in het verduurzamen van haar vastgoed heeft de gemeente opdracht gegeven tot het in kaart brengen van de mogelijkheden hiervan. Huysch is hierbij betrokken voor het monumentaal vastgoed en inspecteert met gebruik de voor gemeente Haarlem ontwikkelde duurzaamheidsscan.

Eerst wordt een energiemaatwerkadvies gemaakt door een duurzaamheidsadviseur waarna Huysch de aanraakbaarheid van het monument (DuMo) in kaart brengt om het maatwerkadvies daarop zonodig bij te stellen. In deze combinatie kan verduurzaming geïmplementeerd worden met behoud van monumentwaarde.

Huysch heeft voor de gemeente Haarlem meer dan 40 beeldbepalende (rijks)monumentale gebouwen met deze methode onderzocht. Als u inzicht wil in de mogelijkheden van het verduurzamen van uw monument of monumentenbestand mét behoud van monumentwaarden, neem dan gerust contact op.