Geertruidskerk

Subsidie aanvraag 2020 (SIM)
Aan de markt van Geertruidenberg staat de de Geertruidskerk die haar oorsprong reeds in de viertiende eeuw vond en in de opvolgende eeuwen tot een driebeukige hallenkerk groeide, voorzien van transepten en ingesloten toren.

Hoewel de kerk in de loop der jaren goed werd onderhouden bleek zich een onderhoudsbehoefte te hebben ontwikkeld waarin het kerkbestuur nu graag wat ondersteuning kon gebruiken. Hiertoe heeft Huysch een bouwkundige inspectie uitgevoerd waaruit duidelijk werd dat met de name glas in lood vensters en monumentale kaponderdelen toe waren aan groot onderhoud.

Huysch heeft vervolgens een subsidieaanvraag verzorgd in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. De door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toegekende beschikking voorziet in een aanzienlijke tegemoetkoming van de onderhoudsbehoefte.

Als u benieuwd bent naar subsidie mogelijkheden of grip wil hebben op de onderhoudskosten van uw monument, neem dan gerust contact op.