EMA Audit

Audit en vaksessies
Huysch begeleidt adviesbureaus in het verkrijgen en verlengen van het certificaat Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. In het bedrijfskundige deel hebben wij ondermeer de visie van de monumentenafdeling geschreven. In het inhoudelijke deel hebben wij uitvoeringsrichtlijnen en de restauratieladder geïmplementeerd in projecten.

Huysch heeft meegewerkt aan het borgen van restauratiekennis door vaksessies te geven aan adviseurs. Daarbij wordt ingegaan op vervalfenomenen en traditioneel herstel, architectuurstijlen en wet- en regelgeving. De vaksessies sluiten aan op de kennistesten van de auditors.

Door bedrijven en adviseurs in de voorbereiding en de audit zelf te begeleiden houdt u het kennisniveau binnen uw bedrijf op peil. Huysch houdt zichzelf kundig door congressen en cursussen te volgen en deelt ontwikkelingen binnen de monumentenzorg met collega’s, beleidsmakende en adviserende instanties.

Als u denkt aan het borgen van kwaliteit in de restauratieketen of certificering van uw bedrijf, neem dan gerust contact op.