Bloemendaalse School Vereniging

Bouwhistorische verkenning

Bloemendaal is ontstaan achter een strandwal waar buitenplaatsen ontstonden die in de negentiende eeuw in villaparken werden veranderd. Zo verandert buitenplaats Duin en Daal in het gelijknamige Villapark Duin en Daal.

In 1902 wordt in de heuvelachtige en landelijke omgeving aan de Lage Duin en Daalseweg 17 de school van de Bloemendaalse Schoolvereniging gebouwd.

De school is opgezet in U-vormige plattegrond naar rationalistisch ontwerp van architect J. Ingenohl, met Chaletstijl elementen in de sierspanten van het dak. De hoofdingang is centraal gelegen onder een forse klokkentoren.

In 1927 wordt een gymnastieklokaal aangebouwd waardoor de U-vorm afgesloten wordt. In de jaren dertig vinden een aantal verbouwingen plaats voor het geven van Montessori onderwijs en wordt de conciërge woning buiten de school geplaatst. In 1968 verdwijnt de klokkentoren en in de jaren zeventig vindt een ingrijpende uitbreiding plaats.

Met het oog op het ontwikkelen van de school wilde de opdrachtgever inzicht in de monumentwaarde en heeft Huysch opdracht gegeven voor een bouwhistorische verkenning.

Tijdens de verkenning blijkt de bouwhistorie geheel te achterhalen door een voortreffelijke archivering van de ingrepen in het verleden. Hieruit is een duidelijke verdeling aan te brengen tussen de vroege historische bouwfasen en de meer recente ingrepen.

Interessant is de ontwikkeling van het Montessori onderwijs in de vroege verbouwingen van de lokalen, en de recentere uitbreiding waarbij modern metselwerk tegen muren uit de bouwtijd is “aangeklampt”.

Met name deze bevindingen vormen de onderbouwing van de waardestelling die daarmee handvatten geeft aan een ontwikkelings traject met respect voor de monumentwaarden van de school.

Als u plannen heeft voor de ontwikkeling van uw monument en daarvoor een bouwhistorisch onderzoek wilt, neem dan gerust contact op.